Czy przyjmowanie kortykosterydów zwiększa szansę na utrzymanie ciąży?

Mam pytanie o podawanie sterydów, np. Encortonu, w celu utrzymania ciąży. Jestem po in vitro, z którego do tej pory wykonanotrzy transfery,dwa pierwsze zakończyły się ciążą biochemiczną, trzecia ciążą (mnogą) obumarłą w 6tc. Przy trzecim podejściu zastosowano u mnie Encorton (5mg 2xd przez pierwsze 2 tyg., potem 1xd przez 1 tydz., nastepnie zaprzestano mi go podawać). Czy jeżeli kolejny transfer zakończy się ciążą, powinnam brać Encorton dłużej, czy w wyniku brania tak długo sterydów nie narażam się na duże ryzyko urodzenia dziecka z wadami genetycznymi? Oboje z mężem czekamy na wynik kariotypu.

Badanie kariotypu jest bardzo istotnym badaniem w Państwa przypadku. Poza tym należałoby zrobić badania w kierunku chorób tarczycy, cukrzycy, zespołu antyfosfolipidowego, trombofilii i ewentualnie innych chorób zgodnie z zaleceniami Państwa lekarza prowadzącego.

Kortykosterydy, do których zalicza się m.in. Encorton (prednisone) są używane do leczenia chorób autoimmunologicznych, np. reumatycznych, lub alergicznych, np. astmy.

W badaniu klinicznym przeprowadzonym w Kanadzie wśród kobiet, które przeszły dwa lub więcej wczesnych poronień prednisone podawany w pierwszych trzech miesiącach ciąży nie zmniejszył ryzyka poronienia, natomiast zwiększył ryzyko wystąpienia powikłań w postaci wysokiego ciśnienia krwi, cukrzycy lub porodu przedwczesnego. (Źródło: HEFA Human Fertilisation Embryology Authority 2010)

Prednisone należy do leków kategorii C według FDA (Food and Drugs Administration), co oznacza, że badania na zwierzętach wykazały niepożądane efekty, natomiast brak jest kontrolowanych badań na ludziach, dlatego lek powinien być podawany tylko wtedy, gdy potencjalne korzyści z jego stosowania przewyższają potencjalne ryzyko.

Z powyższego wynika, że dłuższe przyjmowanie Encortonu w następnej ciąży nie znajduje uzasadnienia w zaleceniach i medycznych dowodach naukowych.

Embriolog nOvum

Powrót do forum