Czy przyrost beta hCG jest prawidłowy?

Czy przyrost beta HCG jest prawidłowy? 5 dpt 15mIU/ml 9 dpt 279 mlU/ml 12 dpt 1175 mlU/ml 16 dpt 4544 mlU/ml
Tak, przyrost hCG jest prawidłowy.

Embriolog nOvum

Powrót do forum