Czy przyrost beta hCG jest prawidłowy?

Jestem po kriotransferze 2 zarodków. Proszę o informację czy przyrost beta hCG jest prawidłowy: 10 dzień po transferze - 30,55 mlU/ml 13 dzień po transferze - 94,82 mlU/ml

Ocenia się, że na początku ciąży poziom betahCGpowinien wzrosnąć co najmniej o 66% w ciągu 48. godzin, 114% w ciągu 72. godzin i 175% w ciągu 96. godzin. Przyrost w chwili obecnej jest prawidłowy. Należy nadal go monitorować, a następnie gdy osiągnie poziom pow. 1000 mIU/ml monitorować rozwój ciąży przy pomocy badań ultrasonograficznych.

Embriolog nOvum

Powrót do forum