Czy przyrost beta HCG jest prawidłowy?

Czy po wynikach bety hcg można odczytać czy z ciążą jest wszystko w porządku tj. criotransfer 08.04.2014 r. I beta 22.04.2014 r. wynik 689,1mlU/ml, II beta 24.04.2014r. wynik 1576mlU/ml.

Beta Hcg przyrasta prawidłowo, co dobrze rokuje. Aby mieć jednak pewność czy ciąża się prawidłowo zagnieździła i rozwija należy ją dalej monitorować przy pomocy badań ultrasonograficznych zgodnie z zaleceniami lekarza.

Embriolog nOvum

Powrót do forum