Czy przyrost bhCG jest prawidłowy?

Jestem po transferze zarodka 8b (w 3 dobie). Transfer odbył się 26.09. W badaniu beta hCG pojawiła się 6.10 w wysokości 23,20 mlU/ml. Trzy dni później (9.10) beta wyniosła 55,18 mlU/ml. Czy taki przyrost bety jest prawidłowy?

Ocenia się, że na początku ciąży poziom betahCGpowinien wzrosnąć co najmniej o 66% w ciągu 48. godzin, 114% w ciągu 72. godzin i 175% w ciągu 96. godzin.

Embriolog nOvum

Powrót do forum