Czy przyrost hCG jest prawidłowy? Lekarz prowadzący jest sceptyczny co do wyniku

Jestem po kriotransferze 1 blastocysty, mrożonej w 6 dobie 3AB, po rozmrożeniu rozwinęła się do 4AB. Moje wyniki hCG wynosiły kolejno: 11dpt -23, 12dpt-35, 13dpt-62, 14dpt -107. Czy wynik jest prawidłowy? Mój lekarz prowadzący jest sceptyczny co do wyniku.

Przyrost jest prawidłowy. Ocenia się, że na początku ciąży poziom betahCGpowinien wzrosnąć co najmniej o 66% w ciągu 48. godzin, 114% w ciągu 72. godzin i 175% w ciągu 96. godzin. Lekarza może nieco niepokoić bezwzględny poziom beta hCG, który zazwyczaj w tych dniach po transferze blastocysty jest nieco wyższy, ale oceniając rozwój ciąży częściej opieramy się na dynamicznym wzroście hormonu ciążowego, który w tym wypadku jest prawidłowy. Nie pozostaje nic innego, jak cierpliwie poczekać do badania USG, które powinno wiele wyjaśnić.

Embriolog nOvum

Powrót do forum