Czy przyrost hCG jest za duży?

W 10 dpt wykonałam betę i wykazała 351 mIu/ml, zaś w 13 dpt, czyli po 72 h moja beta wyniosła 1111 mIu/ml. Czy jest to prawidłowy przyrost? Czy może jest za duży?

Przyrost jest prawidłowy. Ocenia się, że na początku ciąży poziom betahCGpowinien wzrosnąć co najmniej o 66% w ciągu 48. godzin, 114% w ciągu 72. godzin i 175% w ciągu 96. godzin.

Embriolog nOvum

Powrót do forum