Czy przyrost hCG nie jest za wysoki?

2 lipca miałam transfer blastocysty 3AA, 10 dnia po transferze beta wynosiła 318, natomiast dzisiaj 16 dzień po transferze beta 7741. Czy w/w beta nie jest za wysoka?

Ocenia się, że na początku ciąży poziom betahCGpowinien wzrosnąćco najmniejo 66% w ciągu 48. godzin, 114% w ciągu 72. godzin i 175% w ciągu 96. godzin. Zazwyczaj duży przyrost świadczy o dobrym dynamicznym rozwoju ciąży, poza tym poziom hormonu betahCGw ciąży pojedynczej po podaniu dobrze rozwiniętej blastocysty jest dużo wyższy niż oznaczany w tym samy dniu, ale po transferach zarodków we wcześniejszych stadiach rozwojowych. Wynik jest prawidłowy.

Embriolog nOvum

Powrót do forum