Czy przyrosty beta-hCG są prawidłowe?

Czy przyrosty beta-hCG są prawidłowe? 213mIU/ml po 10dtp, 855mIU/ml po 13dtp, 2055 mIU/ml po 15dpt.

Tak, przyrost jest prawidłowy.

Embriolog nOvum

Powrót do forum