Czy przyrosty bHCG są prawidłowe?

Czy poniższe przyrosty bHCG są prawidłowe? Niepokoi mnie spowolnienie ostatniego przyrostu. 14 dpt 3-dniowych zarodków: 256 mIU/ml 17 dpt: 765 mIU/ml 19 dpt: 1309 mIU/ml 21 dpt: 1972 mIU/ml

Ocenia się, że na początku ciąży poziom betahCGpowinien wzrosnąć co najmniej o 66% w ciągu 48. godzin, 114% w ciągu 72. godzin i 175% w ciągu 96. godzin.Potem przyrost jest wolniejszy i po osiągnięciu poziomu 1000 mIU/ml ważniejsze jest monitorowaniu ciąży w badaniu ultrasonograficznym.W 25 dni po transferze (lub przy betahCGpow. 1000 mUI/mL) można wykonać pierwsze badanie USG, żeby uwidocznić pęcherzyk płodowy. Następne USG (ok. 10 dni później lub przy betahCGpow. 10 000 mIU/mL) powinno potwierdzić czynność serca płodu.

Embriolog nOvum

Powrót do forum