Czy przyrosty nie jest zbyt niski jak na upływ 96 godzin? Czy powinnam się martwić?

Miałam wykonywany kriotransfer pięciodniowej blastocysty. W 11 dniu po transferze wykonałam badanie krwi. Wynik beta HCG wynosił 240. Badanie krwi wykonałam ponownie w 15 dniu po transferze, czyli cztery dni później. Wynik bety wynosił jedynie 450 jednostek. Czy przyrosty nie jest zbyt niski jak na upływ 96 godzin? Czy powinnam się martwić?

Ocenia się, że na początku ciąży poziom betahCGpowinien wzrosnąć co najmniej o 66% w ciągu 48. godzin, 114% w ciągu 72. godzin i 175% w ciągu 96. godzin. Proszę ponownie oznaczyć stężenie hCG w surowicy, a uzyskane wyniki skonsultować z lekarzem.

Embriolog nOvum

Powrót do forum