Czy przystępując obecnie do procedury kriotransferu zarodków pochodzących z programu ministerialnego zabiegi mam refundowane?

W związku z tym, iż mam u Państwa zamrożone zarodki pochodzące z Programu Ministerstwa Zdrowia, mam pytanie: czy przystępując obecnie do procedury kriotransferu zarodków pochodzących z programu ministerialnego zabiegi mam refundowane?

Tak, kriotransfery te są bezpłatne jako pozostałość programu refundacyjnego MZ.

Embriolog nOvum

Powrót do forum