Czy punkcję i transfer wykonuje lekarz prowadzący, czy jest tylko obecny przy tych zabiegach?

Czy punkcję i transfer wykonuje lekarz prowadzący, czy jest tylko obecny przy tych zabiegach?

W Novum punkcję wykonuje lekarz dyżurujący w danym dniu na Sali Zabiegowej; transfery (na ogół) umawiane są do lekarzy prowadzących.

Embriolog nOvum

Powrót do forum