Czy refundacja obejmuje także kriotransfery?

Czy kriotransfer zarodków zamrożonych powstałych ze stymulacji w ramach refundacji też jest refundowany, czy odpłatnie podchodzi się już do kriotransferu?

Kriotransfer zarodków powstałych w trakcie programu refundacyjnego jest bezpłatny.

Embriolog nOvum

Powrót do forum