Czy rezonans magnetyczny małej miednicy ma jakiś wpływ na starania o dziecko metodą in vitro?

Czy rezonans magnetyczny małej miednicy, a dokładnie okolicy prawego jajnika – jajowodu, ma jakiś wpływ na rezerwę jajnika albo na starania odziecko metodą in vitro?

Rezonans magnetyczny raczej nie ma wpływu na rezerwę jajnikową ani jakość komórek jajowych, ponieważ w czasie badania wytwarzane są fale o niskich częstotliwościach (porównywalne do radiowych i niższych), które nie są zdolne do uszkodzenia wiązań chemicznych w strukturze DNA zawartego w oocytach.

Embriolog nOvum

Powrót do forum