Czy są dostępne leki zapobiegające skurczom macicy dla kobiet przystępujących do in vitro?

Co mogło być przyczyną niepowodzenia dwóch świeżych 5cio dniowych zarodków z komórkami dawczyni, endometrium w dniu transferu wynosiło 10 mm a w 2 i 3 dniu miałam dość silne skurcze macicy, które po lekach rozkurczowych przeszły? Co powinnam zrobić żeby zwiększyć szansę na powodzenie w kolejnej próbie? Czy są dostępne leki zapobiegające skurczom macicy dla kobiet przystępujących do in vitro?

Nie każda odczuwalna czynność skurczowa macicy ma negatywny wpływ na implantację, choć może tak się oczywiście zdarzać.Jeśli wyeliminowane zostałyby wszystkie inne przyczyny niepowodzenia dotychczasowych transferów (np. prawidłowo rozwijające się zarodki, prawidłowa jama macicy, co przy wątpliwościach w badaniu USG zostało potwierdzone w histeroskopii, wyeliminowane przyczyny genetyczne), to można byłoby przypuszczać, że przyczyna niepowodzeń może leżeć w nadmiernej czynności skurczowej macicy. Po transferze można stosować również inne leki przeciwskurczowe i relaksujące także w kroplówce. Przy okazji kolejnej próby należy o tym porozmawiać z lekarzem prowadzącym.

Embriolog nOvum

Powrót do forum