Czy są jakieś metody na zmniejszenie skurczy? Czy to może być przyczyną niepowodzeń?

Jestem po 3 ICSI. W sumie 3 transfery, 3 razy krio (1 ciąża biochemiczna). W każdym przypadku po transferze miałam skurcze, kłucia no i w 9 dpt zaczynałam krwawić. Czy są jakieś metody na zmniejszenie skurczy? Czy to może być przyczyną niepowodzeń?

Nie każda odczuwalna czynność skurczowa macicy ma negatywny wpływ na implantację, choć może tak się oczywiście zdarzać.Jeśli wyeliminowane zostałyby wszystkie inne przyczyny niepowodzenia dotychczasowych transferów (prawidłowe morfologicznie zarodki, prawidłowa macica, co zostało potwierdzone w histeroskopii, wyeliminowane przyczyny genetyczne), to można byłoby podejrzewać, że przyczyna niepowodzeń może leżeć w nadmiernej czynności skurczowej macicy. W przyszłości można rozważyć zastosowanie w trakcie transferu leków zmniejszających skurcze macicy; należy o tym porozmawiać z lekarzem prowadzącym.

Embriolog nOvum

Powrót do forum