Czy są przeciwwskazania, żeby wykonać rezonans przed stymulacją? ?

Za dwa miesiące rozpoczynam 3 podejście do in vitro, ale przed tym muszę zrobić rezonans całego kręgosłupa. Czy są jakieś przeciwwskazania, by go wykonać?

Nie ma przeciwwskazań, żeby wykonać to badanie. Rezonans magnetyczny raczej nie ma wpływu na rezerwę jajnikową ani jakość komórek jajowych, ponieważ w czasie badania wytwarzane są fale o niskich częstotliwościach (porównywalne do radiowych i niższych), które nie są zdolne do uszkodzenia wiązań chemicznych w strukturze DNA zawartego w oocytach.

Embriolog nOvum

Powrót do forum