Czy spowolnienie rozwoju zarodków często się zdarza?

Ostatnio przechodziliśmy z mężem procedurę ICSI (mąż ciężka oligospermia), z 8 komórek jajowych tylko 6 uległo zapłodnieniu, zarodki hodowano do 5 doby, ale osiągnęły jedynie stadium moruli (wszystkie). O czym to może świadczyć? Podano mi dwa, ale lekarz nie był zbyt optymistyczny. Czy spowolnienie rozwoju zarodków często się zdarza? I to wszystkich w podobny sposób? Czy mam jakieś szanse na ciążę?

Gdy zahamowanie rozwoju zarodków następuje po 3. dobie w dotychczas dobrze rozwijającym się embrionie, wówczas można podejrzewać, że przyczyna tego stanu rzeczy leży po stronie plemnika;po tym czasie włącza się genom zarodka, a więc na jego rozwój ma także wpływ jakość nasienia.

Embriolog nOvum

Powrót do forum