Czy stężenie estradiolu jest zbyt duże na początku cyklu?

Dzień dobry, czy wysoki wynik estradiolu w 3 dc (powyżej 80 pg/ml) świadczy o słabej jakości komórki? Czy można rozpocząć stymulację do ivf, jeżeli poziom estradiolu jest za wysoki? *fh/lh w normie, niskie AMH (0,94).

Należ to skorelować z badaniem USG w tym samym dniu cyklu. Wysokie stężenie estradiolu na początku cyklu może świadczyć o braku synchronizacji wczesnych pęcherzyków, może jeden jest już zbyt duży? Jeśli sytuacja się powtarza, można rozważyć długi protokół do stymulacji hormonalnej.

Embriolog nOvum

Powrót do forum