Czy stosunek LH/FSH wynoszący 0,54 może oznaczać obniżoną rezerwę jajnikową?

Czy stosunek LH/FSH wynoszący 0,54 (w 3 dniu cyklu) może oznaczać obniżoną rezerwę jajnikową? Czy przy takim wyniku istnieje szansa na naturalna ciążę? Czy zapłodnienie pozaustrojowe ma szansę powodzenia?

Za miernikrezerwy jajnikowej uznawany jest przede wszystkim poziom AMH, który przy prawidłowej rezerwie powinien wynosic pow. 1ng/ml. Innymi wskaźnikami rezerwy jajnikowej są poziom FSH w surowicy krwi (norma 3-12 IU/ml) w 2-4 dniu cyklu, liczba tzw. pęcherzyków antralnych w jajnikach, którą bada się za pomocą badania ultrasonograficznego również na początku cyklu miesiączkowego. Stosunek LH/FSH w warunkach prawidłowych powinien być zbliżony do 1. Zmniejszenie go do 0,5 wraz z obniżeniem bezwzględnych wartości FSH i LH może świadczyć o dysfunkcji przysadkowo-podwzgórzowej. Sam nieprawidłowy stosunek tych hormonów do siebie bez innych zaburzeń nie może wskazać jednoznacznej diagnozy. Należy pamiętać, że najważniejszym objawem, który wskazuje czy dochodzi do zaburzeń hormonalnych są zaburzenia cyklu miesiączkowego, czyli nieregularne występowanie miesiączek. Jeśli miesiączkuje Pani regularnie co 24-35 dni, należy dodatkowo upewnić się, że cykle są owulacyjne badając np. poziom progesteronu w drugiej połowie cyklu. Jeśli badanie potwierdzi owulację, istnieje szansa na naturalną ciążę pod warunkiem prawidłowego nasienia partnera i drożnych jajowodów. W przypadku nieregularnych cykli miesiączkowych należy rozszerzyć diagnostykę endokrynologiczną.

Embriolog nOvum

Powrót do forum