Czy stymulacja hormonalna ma wpływ na wynik testu Pappa?

Czy nieco obniżone białko PAPA (0,440 MoM) może wynikać ze stymulacji hormonalnej owulacji? B-HCG w normie w badaniu I trymestru. Markery ultrasonograficzne także. Ogólnie ryzyko trisomii 21 pośrednie przez obłożone PAPPA.

Należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza wykonującego badanie. Stymulacja hormonalna nie ma wpływu na wynik testu Pappa.

Embriolog nOvum

Powrót do forum