Czy stymulacja w fazie lutelanej może poprawić jakość komórek jajowych?

Czy stymulacja w fazie lutelanej może poprawić jakość komórek jajowych?

Istnieją doniesienia, że dodatkowa stymulacja w fazie lutealnej może zwiększać pulę komórek jajowych do zapłodnienia w sytuacji słabej odpowiedzi na konwencjonalną stymulację. To może zwiększać szanse na powstanie zarodka, który ma prawidłowy potencjał rozwojowy. Wówczas jednak wszystkie powstałe zarodki trzeba zamrozić, bowiem śluzówka w macicy jest nieprzygotowana odpowiednio na implantację zarodka. Transfer wykonuje się w kolejnym cyklu.

Embriolog nOvum

Powrót do forum