Czy stymulacja została przeprowadzona poprawnie, czy powinniśmy zastanowić się nad zmianą kliniki, czy lekarz powinnam zmienić leki do stymulacji?

Jestem po nieudanej próbie ICSI. Nie doszło u mnie nawet do transferu. Z ośmiu pęcherzyków uzyskano 5 komórek jajowych, trzy nie uległy zapłodnieniu, 1 przestała się dzielić w pierwszej dobie, druga zaczęła się dzielić nieprawidłowo w drugiej dobie. Wcześniej przeszłam 3 stymulacje do AID (w okresie pół roku – sierpień, wrzesień, listopad 2014). Wszystkie badania mam w normie AMH 3,1 ng/ml, kariotyp prawidłowy. Czynnik męski w naszym przypadku należy wykluczyć.Stymulowana byłam purogenem 200 IU (2-8 dzień cyklu), orgalutranem 0,25mg (7-8 dzień cyklu), w dziewiątym dniu Ovirelle 1 ampułka, gonapeptyl 0,2mg x 2 amp., dziesiątego Unidox , jedenastego miałam punkcję jajników. Estradiol wynosił 508,33 pg/ml w 6 dniu cyklu, 931,54 pg/ml w dziewiątym dniu. Do AID stymulowana byłam Clostibegytem, FOstimonem, Ovitrekke, przy drugiej zaszłam w ciąże biochemiczną (beta hcg zaczeła spadać przy 57). Zawsze miałam 3-4 pęcherzyki. Chciałam się dowiedzieć czy stymulacja została przeprowadzona poprawnie, czy powinniśmy zastanowić się nad zmianą kliniki, czy lekarz powinnam zmienić leki do stymulacji? Czy powinnam już bardzo zaniepokoić się brakiem zarodków?

Na jakość komórek jajowych mają wpływ różne czynniki, duża rolę odgrywa rezerwa jajnikowa oraz indywidualna odpowiedź na stymulację hormonalną.Dodatkowymi czynnikami, które mogą mieć wpływ na jakość gamet i zarodków i które należy przeanalizować, są ewentualne szkodliwe warunki życia i/ lub pracy, współistnienie niektórych chorób ogólnoustrojowych (np. cukrzycy), stosowanie używek (palenie papierosów przez któregokolwiek z partnerów znacząco zmniejsza szansę na ciążę!) lub stałe stosowanie niektórych leków, wiek (szanse na ciążę także u płodnych kobiet spadają wraz z wiekiem; ten proces można zaobserwować już u kobiet po 35. roku życia, choć wtedy zmniejszenie płodności nie jest jeszcze duże; natomiast po 40. roku życia szansa na ciążę drastycznie spada i z każdym rokiem jest niższa, a po 45. roku życia jest bliska zeru.Należy również pamiętać o tym, że chociaż zasadniczy wpływ na powodzenie zapłodnienia i rozwój zarodków ma jakość komórek jajowych i plemników, w tym przede wszystkim ich materiał genetyczny, to w pewnym stopniu szanse na uzyskanie ciąży zwiększają także inne, zewnętrzne czynniki związane ze sposobem stymulacji jajników, z warunkami hodowliin vitro, między innymi stosowane pożywki (media), zachowanie optymalnych warunków hodowli embrionów (jak najbardziej zbliżonych do warunków panujących w macicy) oraz doświadczenie, wiedza i umiejętności embriologa.). W przypadku kolejnej procedury należy rozważyć zmianę stymulacji (może oprzeć się na tej, w której zaszła Pani w ciążę) oraz można rozważyć zastosowanie dodatkowo medium do aktywacji komórek jajowych.

Embriolog nOvum

Powrót do forum