Czy stymulacje do IVF-u sprzyjają nowotworzeniu?

Zastanawiam się nad wykonaniem zabiegu in vitro, ale mam jedno nurtujące mnie pytanie: czy są jakieś opracowania naukowe mówiące o znacznym - negatywnym - wpływie na zdrowie kobiety stymulacji hormonalnej? Chodzi mi głównie o kwestię nowotworzenia.

W brytyjskim piśmie medycznym „British Medical Journal” w 2009 r. (BMJ. 2009; 338: b249. Published online 2009 February 5.Use of fertility drugs and risk of ovarian cancer: Danish population basedcohort study) ukazało się ogromne badanie obejmujące 54 362 niepłodne kobiety. Analiza pokazała, że stosowanie leków hormonalnych używanych między innymi doin vitronie zwiększa ryzyka zachorowania na raka jajnika. Ryzyko to nie rośnie również wraz z ilością odbytych tzw. cykli leczenia (wraz ze wzrostem ilości odbytych cykli spada natomiast szansa na zajście w ciążę).

Embriolog nOvum

Powrót do forum