Czy sztuczny cykl na estrogenie (Progynova) jest tak samo skuteczny, jak naturalny?

Jaka jest różnica w skuteczności transferu w zależności od rodzaju cyku. Czy sztuczny cykl na estrogenie (Progynova) jest tak samo skuteczny, jak naturalny? Według lekarza jajniki są z cechami policystycznymi, co wskazuje na rzadką naturalną owulację.

Opierając się na badaniach opisanych w literaturze medycznej, można wyciągnąć wniosek, że skuteczność obu protokołów jest porównywalna. W jednej z prac (Givens CR, Markun LC, Ryan IP, Chenette PE, Herbert CM, Schriock ED:Outcomes of natural cycles versus programmed cycles for 1677 frozen-thawed embryo transfers. Reprod Biomed Online2009,19:380-384.) autorzy konkludują, że nie ma statystycznie znaczących różnic w odsetkach urodzeń dzieci po transferach rozmrożonych zarodków przeprowadzanych w cyklach naturalnych (28,1%) w porównaniu z transferami przeprowadzonymi w cyklach sztucznych (27,8%). W Novum w 2012 roku skuteczność kriotransferów w cyklu naturalnym wynosiła 32,8% (ogółem 524 cykle), w cyklu z zastosowaniem estrogenu i progesteronu – 29,4% (w sumie 204 cykle), co nie jest różnicą statystyczną.

Ogólnie przy prawidłowych owulacyjnych cyklach zalecamy transfery rozmrożonych zarodków w cyklach naturalnych, natomiast w przypadku cyklów bezowulacyjnych – cykle sztuczne. Alternatywą mogłoby być wywołanie owulacji lekami, ale wtedy to nie jest cykl naturalny i skuteczność takiego postępowania jest mniejsza; szczególnie, jeśli do stymulacji owulacji jest stosowany antyestrogen.

Embriolog nOvum

Powrót do forum