Czy taka sytuacja często się zdarza – 6 zarodków o opóźnionym rozwoju?

Jesteśmy z mężem po transferze 2 zarodków w stadium moruli 5 dnia. Pozostałe 4 pozostawione w laboratorium do dnia 6 nie osiągnęły stadium blastocysty (nadal rosły, ale były wciąż w stadium moruli, nie zamrożono ich). Czy taka sytuacja często się zdarza – 6 zarodków o opóźnionym rozwoju? Czy wciąż mam szanse na ciążę? Podchodziliśmy do ICSI (ja PCO, mąż bardzo ciężka oligospermia, plemniki użyte do zapłodnienia pochodziły z zamrożonych próbek).

Nie wszystkie zarodki dohodowują się do stadium blastocysty, na ogół stadium to osiąga 30 – 50% hodowanych zarodków. W Państwa przypadku na ten stan rzeczy mogła mieć wpływ słaba jakość nasienia Pani męża - po 3. dobie rozwoju zarodka włącza się jego genom, a więc na jego rozwój ma także wpływ jakość nasienia. Ważnym korzystnym sygnałem embriologicznym jest tzw. kompaktacja blastomerów w zarodku, czyli zanikanie błon komórkowych i zlewanie się ich granic. Gdyby ta próba się nie powiodła, należy rozważyć użycie nasienia niemrożonego lub pochodzącego z biopsji jąder. Ostateczna ocena czy takie postępowanie ma sens należy do Państwa lekarza prowadzącego. Dopóki udaje się uzyskać zarodki, dopóty jest szansa na ciążę – powodzenia!

Embriolog nOvum

Powrót do forum