Czy test Hpa-1a jest przeznaczony tylko na ciężarnych?

Czy test Hpa-1a jest przeznaczony tylko na ciężarnych?

Test wykrywający antygen HPA-1a jest dedykowany jest kobietom ciężarnym, ale można go również wykonywać u kobiet, które nie są w ciąży, a także u mężczyzny (ojca dziecka). Zazwyczaj zaleca się wykonanie się go pomiędzy 8. a 20. tygodniem trwania ciąży w celu wykrycia zagrożenia konfliktem płytkowym. Tak zwany konflikt płytkowy, czyli konflikt pomiędzy matką a płodem w zakresie antygenów płytek krwi (alloimmunologiczną małopłytkowość płodów/noworodków będącą jego następstwem obserwuje się u około 1 na 1500 noworodków) występuje najczęściej w sytuacji kiedy organizm matki, która nie ma antygenu HPA-1a (tzw. kobieta „HPA-1a ujemna”) wytwarza przeciwciała do tego antygenu dziecka odziedziczonego po ojcu. Test HPA-1a pozwala wykryć obecność antygenu HPA-1a, dzięki czemu możliwe jest stwierdzenie czy dana ciężarna pacjentka jest narażona na wystąpienie konfliktu płytkowego, czyli czy jest „HPA-1a ujemna” – kobiety z tej grupy stanowią 2% populacji i jedynie one narażone są na ryzyko wystąpienia konfliktu płytkowego w układzie HPA-1a. W takiej sytuacji oznacza się antygen u ojca dziecka i jeśli jest on „HPA -1a dodatni”, także przeciwciała przeciw antygenowi HPA-1a u ciężarnej kobiety.

Embriolog nOvum

Powrót do forum