Czy to „3BB” oznacza gorszą jakość zarodków?

Jestem właśnie po drugim transferze i nurtuje mnie pytanie, bo w pierwszym transferze miałam podane 2 blastocysty 4BB, a teraz 1 blastocysta jest klasy 3BB, czy to „3BB” oznacza gorszą jakość zarodków?

Cyfra oznacza stopień rozprężenia blastocysty – im wyższa, tym większy stopień rozprężenia i statystycznie nieco lepsze rokowania w kontekście powodzenia transferu, ale blastocysty ”trójki” są uznawane za dobrze rokujące.

Embriolog nOvum

Powrót do forum