Czy to prawda, że na ten rok skończył się już limit refundacji in vitro?

Czy to prawda, że na ten rok skończył się już limit refundacji in vitro? Jeśli jestem zapisana na wizytę w sierpniu, czy mam jeszcze szanse zakwalifikować się do programu w tym roku?

Tak, to prawda. Może Pani zostać zakwalifikowana do przeprowadzenia refundowanej procedury zapłodnienia in vitro w pierwszym półroczu 2014 roku. W przypadku zwolnienia się miejsc w wyniku rezygnacji lub dyskwalifikacji pacjentów, których przystąpienie do zabiegów jest przewidziane jeszcze na ten rok, miejsca te będą sukcesywnie zajmowane przez oczekujące panie, więc może się zdarzyć, że będziecie mieli Państwo możliwość przystąpienia do refundowanego IVF jeszcze w tym roku. W tej chwili jest to trudne do przewidzenia.

Embriolog nOvum

Powrót do forum