Czy to prawda, że przyrost beta hCG zwania po osiągnięciu 1000 mlU/ml?

Czy to prawda, że przyrost beta hCG zwania po osiągnięciu 1000 mlU/ml?
Ocenia się, że na początku ciąży poziom beta hCGpowinien wzrosnąć co najmniej o 66% w ciągu 48. godzin, 114% w ciągu 72. godzin i 175% w ciągu 96. godzin.Potem przyrost jest wolniejszy i po osiągnięciu poziomu 1000 mIU/ml ważniejsze jest monitorowaniu ciąży w badaniu ultrasonograficznym.

Embriolog nOvum

Powrót do forum