Czy to prawda, że przyrost hCG powyżej 6000UI/ml podwaja się co 96 godzin?

Gdzieś wyczytałam, iż przyrost powyżej 6000UI/ml podwaja się co 96 godzin. Czy to prawda? Obecnie wyjściową wartość miałam 6337, natomiast po 96 h wzrosło do 14795. Nie wiem jak mam się do tego ustosunkować. Czy przyrost 175% ( po 96h) czy 100% jest prawidłowy?

Ocenia się, że na początku ciąży poziom betahCGpowinien wzrosnąć co najmniej o 66% w ciągu 48. godzin, 114% w ciągu 72. godzin i 175% w ciągu 96. godzin.

Embriolog nOvum

Powrót do forum