Czy to, że nie zlecono mi Encortonu po ET mogło być przyczyną niepowodzenia zabiegu?

Leczę się 4. rok w klinice w Krakowie, obecnie jestem po piątej nie udanej próbie in vitro. Przeszłam cztery operacje chirurgiczne polegające na wycięciu jajowodów (wodniak jajowodu), usunięciu torbieli endometrialnych, uwolnieniu zrostów, gdyż choruję na endometriozę głęboko naciekającą (ocenianą przez lekarzy jako st. 4). Ze względu na częste operacje na jajnikach mam bardzo niską rezerwę jajnikową, dlatego też, ze względu na brak możliwości wyhodowania własnej komórki, zdecydowaliśmy z mężem, że skorzystamy z możliwości adopcji żeńskiej komórki jajowej. Ostatnia 5. próba in vitro jaką mieliśmy była właśnie wykonana za pomocą 2. komórek od dawczyni. Miałam podane dwa embriony ośmiokomórkowe oceniane na „czwórkę”, gdyż były z fragmentacją. Przed całą procedurą, byłam przygotowywana przez lekarza prowadzącego od ponad 2 miesięcy. Zażywałam 3x dziennie Estradiol 2mg oraz ze względu na wzrastające torbiele zastosowano zastrzyki Gonapeptyl 0,1 mg. Bardzo ciężko było mi uzyskać śluzówkę wymaganą do przeprowadzenia transferu. W dniu transferu miała nie całe 9 mm. Leki jakie zażywałam po transferze to Luteina 3 x dziennie po 2 tbl. dopochwowo; Femibion x 1 dziennie; Estradiol 2mg x 3 dziennie oraz Fraxiparine 0,4 mg x 1 dziennie. Moje zapytanie do Państwa, to czy nie powinnam zażywać również już przed transferem razem z Luteiną, Estradiolem jakiegoś hormonu sterydowego? Przy wszystkich wcześniejszych próbach zawsze podawano mi np. Encorton 5mg, tym razem tego leku mi nie zalecono, czy też mogło mieć to wpływ na zagnieżdżenie zarodków? Czy ten lek podaje się tylko, gdy transfer jest na własnych komórkach? Jakie w moim przypadku Państwa zdaniem mogą być powody, że zarodki na tak wczesnym etapie nie mogą się zagnieździć? Dodam, iż immunologicznie jestem zdrowa, gdyż przeszłam wszystkie badania dotyczące utrzymania ciąży.

Kortykosterydy, do których zalicza się m.in. Encorton (prednisone) są używane do leczenia chorób autoimmunologicznych, np. reumatycznych, lub alergicznych, np. astmy. Mimo że nie wszyscy zgadzają się z tym stanowiskiem, w Novum stosujemy prednisone w trakcie stymulacji i po transferze, przychylając się do stanowiska, że może to nieco zwiększyć szansę na ciążę, opierając się na wynikach badań The Cochrane Collaboration „Peri-implanation glucocorticoid administration for assisted reproductive technoloy cycles” 2010 Cochrane Collaborationoraz na własnym kilkunastoletnim doświadczeniu. W badaniach „Peri-implanation glucocorticoid administration for assisted reproductive technology cycles” udowodniono, na podstawie sześciu randomizowanych badań, obejmujących 650 pacjentek podchodzących do zabieguin vitro, znaczący statystycznie wzrost odsetka ciąż po zastosowaniu glikortykosterydów (czyli m.in. prednisone). Niemniej jednak należy pamiętać, że jest to zastosowanie leku poza wskazaniami (off label use) i nie powinno się bez wskazań przedłużać tej terapii na okres ciąży. Należy również pamiętać, że jest to jedynie dodatkowe działanie wspomagające tego leku i nie upatrywalibyśmy podstawowej przyczyny Pani niepowodzenia w tym, że nie przyjmowała go Pani po transferze. Najczęstszą bowiem przyczyną niepowodzeń w zagnieżdżeniu zarodków jest ich nieprawidłowy rozwój, co zdarza się zarówno w warunkachin vitro,jakin vivo(czyli w organizmie kobiety). Dotyczy to zarówno zarodków własnych, jak i zarodków uzyskanych po zapłodnieniu komórek jajowych pochodzących od dawczyni, choć oczywiście ryzyko to w przypadku podania zarodków powstałych z komórek jajowych dawczyni o udowodnionej płodności jest mniejsze. Należy pamiętać jednak o możliwym wpływie czynnika męskiego. W chwili obecnej medycyna nie ma wpływu na rozwój zarodków, trzeba cierpliwie próbowaćdopóki nie trafi się na ten prawidłowyembrion, który zapoczątkuje ciążę. Drugą co do częstości przyczyną niepowodzeń jest nieprawidłowa lub niegotowa do implantacji śluzówka macicy. Należałoby zrobić histeroskopię, jeśli nie była robiona oraz starać się dobrze zsynchronizować przygotowanieśluzówki z rozwojem zarodka.

Embriolog nOvum

Powrót do forum