Czy transfer nie odbył się za późno?

Czy jeśli owulację miałam w poniedziałek, a kriotransfer wczesnej blastocysty odbył się w sobotę, to nie było to już zbyt późno? Czy może to wpłynąć negatywnie na ewentualną implantację zarodka?

Blastocysta jest zarodkiem 5–dniowym. Dzień owulacji to dzień 0, więc kriotransfer odbył się w odpowiednim dniu. Proszę zaufać lekarzowi prowadzącemu – jest on osobą, która w sposób najwłaściwszy jest w stanie wyznaczyć termin rozmrożenia zarodków i późniejszego transferu.

Embriolog nOvum

Powrót do forum