Czy transfer ponownie mrożonego zarodka jest mniej skuteczny od transferu zarodka mrożonego raz?

Czy transfer ponownie mrożonego zarodka jest mniej skuteczny od transferu zarodka mrożonego raz (stadium blastocysty)? Czy są jakieś dane statystyczne na ten temat?

W 2001 roku opublikowano artykuł pt. „Transfer of refrozen twice-thawed embryos do not decrease the implantation rate” (Clin Exp Obstet Gynecol. 2001;28(1):14-6). Na podstawie zgromadzonych danych, autorzy artykułu konkludują, że nie ma istotnych różnic w skuteczności transferów zarodków poddawanych raz mrożeniu w porównaniu z zarodkami powtórnie mrożonymi. Nie ma także zasadniczych różnic dotyczących przeżywalności (po rozmrożeniu) zarodków – w przypadku poddanych jednokrotnemu mrożeniu wynosiła ona 76,3%, powtórnemu – 74%.

Embriolog nOvum

Powrót do forum