Czy trzeba odczekać jakiś czas od jednej punkcji do rozpoczęcia kolejnej stymulacji?

Czy w Waszej klinice trzeba odczekać jakiś czas od jednej punkcji do rozpoczęcia kolejnej stymulacji?

Według dostępnej literatury medycznej pomiędzy kolejnymi stymulacjami należy zachować minimumtrzy cykle przerwy; tę zasadę stosujemy w nOvum.

Powrót do forum