Czy trzydniowy zarodek z opisem M.3 daje szansę na ciążę?

Czy trzydniowy zarodek z opisem M.3 daje szansę na ciążę?

M tzn. morula, zarodek, który rozpoczął kompaktację. Kompaktacja jest dobrym rokowniczo sygnałem i w tym przypadku świadczy prawdopodobnie o dynamicznym rozwoju zarodka. Liczba 3 świadczy o słabszej klasie moruli (niepełna kompaktacja), ale ocena ta ma znaczenie dla zarodka 4-dniowego. W 3-ej dobie, nawet jeśli dochodzi do kompaktacji, zazwyczaj nie jest ona całkowita, bo taka nie powinna być w tym dniu. Reasumując, trudno odnieść się do tej oceny dla zarodka 3-dniowego, ale jest duże prawdopodobieństwo, że to dobrze rokujący zarodek.

Embriolog nOvum

Powrót do forum