Czy u poor responder po 3 nieudanych ICSI ma jeszcze sens przed dawstwem próba na cyklu naturalnym?

Czy jako poor responder po 3 nieudanych ICSI, z 3 w 3 próbach nie doszło do transferu, ma jeszcze sens przed dawstwem próba na cyklu naturalnym? Mam 39 lat. Czy można spróbować jednocześnie na próbę na cyklu naturalnym (wyjdzie mi początek października, bo ostatnie ICSI było w lipcu) i zarezerwować komórkę dawczyni? Aby nie marnować czasu. Czy nasienie użyte do naturalnego cyklu można również zamrozić na późniejsze dawstwo komórka dawczyni, czy trzeba je oddawać znowu?

Jeśli istnieje jakakolwiek szansa (zachowane własne owulacje lub reakcja na leki stymulujące), można spróbować podejść do zabiegu in vitro na własnym cyklu lub minimalnie stymulowanym.

W nOvum kwalifikację do dawstwa oocytu przeprowadza lekarz prowadzący, mający wgląd w Państwa pełną sytuację medyczną i wyniki aktualnych badań, który na tej podstawie orzeka czy pacjentka nie ma realnych szans na ciążę z własnych komórek jajowych i czy nie ma innych (oprócz braku komórek jajowych) przeszkód uniemożliwiających zajście w ciążę. Nie ma możliwości „zarezerwowania” komórki jajowej pochodzącej od dawczyni na dzień ewentualnej punkcji jajników – z uwagi na to, że do dyspozycji przychodni przekazywana jest niewielka liczba komórek jajowych, czas oczekiwania na dawstwo wynosi około kilku miesięcy, przez co szanse na otrzymanie dodatkowej komórki jajowej od dawczyni akurat w dniu punkcji jajników są bardzo niewielkie. Zazwyczaj nie praktykuje się mrożenia nasienia, które zostało oddane do zapłodnienia komórek jajowych w dniu punkcji jajników, bowiem jego określona ilość powinna zostać odpowiednio wypreparowana do zabiegu IVF/ICSI, jednak jeśli parametry nasienia są dobre i ilość oddanego nasienia wystarczająca, można po wypreparowaniu części nasienia pozostałą porcję zamrozić. Więcej informacji o mrożeniu nasienia w nOvum: http://www.novum.com.pl/pl/tylko-dla-mezczyzn/mrozenie-nasienia/

Embriolog nOvum

Powrót do forum