Czy uczestnicząc w Programie Ministerialnym mogę mieć podane za jednym razem dwa zarodki?

Czy uczestnicząc w Programie Ministerialnym mogę mieć podane za jednym razem 2 zarodki? Oczywiście, jeśli wyrazi na to zgodę lekarz prowadzący.

W programie refundacyjnym dopuszczalny jest transfer dwóch zarodków w przypadku pacjentek, które ukończyły 35 lat. Do macicy pacjentki, która nie ukończyła 35. roku życia może zostać przeniesiony tylko jeden zarodek; transfer dwóch zarodków dopuszczalny jest jedynie w uzasadnionych klinicznie przypadkach – ostateczną decyzję dotyczącą liczby transferowanych zarodków podejmuje lekarz prowadzący – z nim powinna skonsultować Pani swoje wątpliwości.

Embriolog nOvum

Powrót do forum