Czy w cyklu, w którym zostanie wykonana histeroskopia operacyjna, można przystąpić do kriotransferu?

Czy w cyklu, w którym w pierwszej jego fazie zostanie wykonana histeroskopia operacyjna, można przystąpić do transferu mrożonego zarodka?

Do kriotransferu należałoby przystąpić w kolejnym cyklu.

Embriolog nOvum

Powrót do forum