Czy w czasie przygotowania hormonalnego do transferu można wykonać biopsję aspiracyjną?

Czy w czasie brania e.......u w czasie stymulacji można wykonać biopsję aspiracyjną endometrium?

Jeśli jest planowany świeży transfer, to nie można wykonać biopsji endometrium w cyklu transferowym, bo zmniejsza to szansę na implantację. Biopsja, która teoretycznie zwiększa szanse na implantację (scratching), powinna być wykonywana w cyklu poprzedzającym transfer.

Embriolog nOvum

Powrót do forum