Czy w klinice jest możliwość przeprowadzenia rozmowy z embriologiem, który może pomóc podjąć decyzję?

Posiadamy 9 zamrożonych komórek oznaczonych MII. 6 świeżych było zapładnianych i z nich uzyskaliśmy 4 ładne blastocysty. 2 padły w 7 dobie nie osiągając stadium blastocysty. Czy w klinice jest możliwość przeprowadzenia rozmowy z np. embriologiem, który może pomóc podjąć decyzję czy warto te komórki rozmrażać i zapładniać? Czy na tym etapie można stwierdzić czy któreś komórki mają potencjał, czy to raczej loteria?

W nOvum stwarza swoim pacjentom możliwość telefonicznej konsultacji z embriologami w dni powszednie w godzinach 10:00 – 11:00. Zamrożone komórki jajowe stanowią bardzo cenny materiał biologiczny, bez wyraźnej przyczyny nie należy rezygnować z szansy na uzyskanie z nich (po zapłodnieniu) puli zarodków zdolnych do zapoczątkowania ciąży. Uzyskanie 4 ładnych blastocyst z 6 niemrożonych komórek jajowych to dobry wynik, dobrze rokujący co do możliwości rozwojowych tych pozostałych 9 komórek. Ważną dodatkową informacją może być ta, czy doszło do zagnieżdżenia którejkolwiek z tych ładnych blastocyst, a jeśli nie, to poszukanie przyczyny braku implantacji (przyczyny klinicznej, z lekarzem) zanim podejmie Pani decyzję co do dalszych działań.

Embriolog nOvum

Powrót do forum