Czy w ministerialnym programie in vitro histeroskopia jest zabiegiem refundowanym?

Czy w ministerialnym programie in vitro (dwie nieudane próby) histeroskopia jest zabiegiem refundowanym? Obecnie mam zamrożone 3 blastocysty i czy należy wykonać histeroskopię przed podaniem mrożonych zarodków, czy raczej po zakończeniu drugiego pełnego programu?

Histeroskopię, przy istnieniu wskazań i skierowania od lekarza, można wykonać będąc w programie. Jest to jednak procedura dodatkowa, nie objęta programem refundacyjnym i można ją wykonać albo w miejscu gdzie można ją zrobić bezpłatnie na NFZ, albo w wybranym ośrodku komercyjnym odpłatnie. Zabieg histeroskopii warto wykonać przed najbliższym transferem.

Embriolog nOvum

Powrót do forum