Czy w moim przypadku nie będzie pewniejszy cykl sztuczny?

Badając progesteron po transferze(9dpt) wynik był 2,11. Transfer był na cyklu naturalnym. Mając PCOS mogę podejrzewać, że transfer był na cyklu bezowulacyjnym? Czy w moim przypadku nie będzie pewniejszy cykl sztuczny?

Transfer w cyklu naturalnym oznacza, że powinien on odbyć się w cyklu owulacyjnym, a owulacja powinna być potwierdzona zanim dojdzie do transferu. W PCOS stwierdza się często zaburzenia owulacji i należy albo tę owulację indukować lekami, albo zdecydować o przygotowaniu do kriotransferu w cyklu sztucznym.

Embriolog nOvum

Powrót do forum