Czy w nOvum istnieje możliwość wykonania badania PGD na zarodkach?

Czy w nOvum istnieje możliwość wykonania badania PGD na zarodkach?

Nie, w Novum nie wykonujemy tego rodzaju diagnostyki.

Embriolog nOvum

Powrót do forum