Czy w Novum istnieje możliwość wykonania in vitro za pomocą komórki dawczyni?

Czy w Novum istnieje możliwość wykonania in vitro za pomocą komórki dawczyni? Czy posiadają Państwo zaplecze komórek dawczyni? Czy taki proces in vitro również jest w ramach programu rządowego?

Tak, w Novum możliwe jest skorzystanie z komórki jajowej dawczyni, przychodnia nie prowadzi jednak banku oocytów, w którym przechowywane byłyby zamrożone komórki jajowe pochodzące od dawczyń, lecz w dniu ich uzyskania, przekazuje je oczekującym biorczyniom, które potwierdzą chęć i gotowość do ich przyjęcia. Dawstwo oocytów nie jest objęte programem refundacyjnym.

Embriolog nOvum

Powrót do forum