Czy w nOvum istnieje możliwość wykonanie badania PGD na zamrożonych zarodkach?

Czy w nOvum istnieje możliwość wykonanie badania PGD na zamrożonych zarodkach?

Nie, w Novum nie wykonujemy tego rodzaju diagnostyki.

Embriolog nOvum

Powrót do forum