Czy w Novum podczas wykonywania histeroskopii stosuje się środki zapobiegające zrostom wewnątrzmacicznym?

Chciałabym wykonać zabieg histeroskopii w Waszej klinice. Mam predyspozycje do zrostów. Czy w Novum podczas wykonywania histeroskopii zabiegowej /operacyjnej stosuje się środki zapobiegające zrostom wewnątrzmacicznym? Jeśli tak, to jaka jest jego nazwa?

Jeśli podczas histeroskopii są usuwane zrosty lub inne zmiany i w wynikutakich zabiegów istnieje ryzyko powstania nowych zrostów podajemy substancjęzapobiegającą ich powstawaniu; jest to Hyalobarrier Gel.

Embriolog nOvum

Powrót do forum