Czy w Novum zarodki transferuje się z szalki z klejem do zarodków?

Czy w Novum zarodki transferuje się z szalki z klejem do zarodków?

Tak, w nOvum stosujemy rutynowo medium, które ma w swym składzie kwas hialuronowy do większości transferowanych zarodków. Wskazania do zastosowania innych rodzajów mediów ustalamy indywidualnie (w przypadkach niektórych rodzajów hodowli wskazane są inne pożywki).

Embriolog nOvum

Powrót do forum