Czy w Państwa Klinice istnieje kryterium wieku kwalifikuje do zabiegu in vitro?

Czy w Państwa Klinice istnieje kryterium wieku kwalifikuje do zabiegu in vitro?

W Novum do procedur IVF kwalifikowane są pacjentki, które nie ukończyły 45. roku życia.

Embriolog nOvum

Powrót do forum